Info Linnagalerii tegemiste kohta Sinu postkastis.
Täna | Tulekul | Arhiiv
30.09-24.10.2013
Võru Kunstikool 10 aastat - õpilastööde näitus "X"

I ja II korrus

Võru Kunstikool tähistab oma 10. aastapäeva ja avab Võru Linnagaleriis kolm näitust.

„Põhiõppe lõputööde galerii“ (galerii 1. korrusel) on läbilõige põhiõppe õpilaste lõputöödest.
Kooli algusaastatel esitas põhiõppe lõpetaja 4-aastase (12 tundi nädalas) õppetsükli lõppemisel hindamiseks 3 tööd kolmes õppeaines: joonistamises, maalimises ja kompositsiooniõpetuses. Praeguseks on muutunud iganädalane õppekoormus ja sellega seoses ka pikenenud põhiõppe õpiaeg 5 aastale. Viimastel aastatel ei ole lõputöö enam seotud kindla ainega ja õpilastele on võimaldatud lisaks lõputöö teemavalikule valida ise teostamise tehnika, tööde hulk ning juhendaja.
10 aasta jooksul on kunstikooli põhiõppe lõpetanud 71 tublit noort. Iga põhiõppe lõpetaja ei ole gümnaasiumi lõpetaja vanuses - nii võib noorim põhiõppe lõpetajatest olla ka 14 aastane - oleneb sellest, millises vanuses õpingiud kunstikoolis alustati. Esimesed kunstikooli süvaõppe „pääsukesed“ lõpetasid gümnaasiumi 2005. aastal. Sellest ajast on kunstikooli põhi- ja täiendõppe 87 lõpetajast kõrgkoolidesse kunsti- ja kultuuri erialadele edasi õppima läinud 31 noort.

Näitusele „10 aastat“ (galerii 2. korrusel) on koondatud valik kunstiõpilaste 10 aasta jooksul tehtust. Esindatud on kõik kunstisuuna õppe- ja vanusegrupid: eel-, põhi-, täiend- ja huviõpe ning keraamika. Näha saab väga eriilmelist, huvitavat ning sügavamõttelist noorte inimeste loomingut, mis on valminud joonistamise, maalimise, kompositsiooni, graafika ja vormiõpetuse tundides.

Portreteerida saab nii inimest kui looma-lindu, nii ennast, sõpra kui kuulsat kunstnikku. „Portreede galerii“ (galerii 2. korrusel) on üllatuste galerii, kus õpilaste autoportreede kõrval on panter ja kuri kukk, sisalik ja roosa põrsas, portreed kunstikooli modellidest ning Gauguan`ist, Picasso`st ja Kahlo`st.


Toredaid elamusi meie näitusel!
Võru Kunstikooli direktor Liia Leppik