Info Linnagalerii tegemiste kohta Sinu postkastis.
Täna | Tulekul | Arhiiv
12.07-15.08.2006
Tõnu Kuke graafiliste märkide näitus "Kuksiimid"

II korrus: teine ruum

Kuksiimi nimetus on tuletatud kunstniku nimest "Kukk" ja terminist "maksiim" (põhimõte, elutarkus, käitumisreegel). Kuksiimid on puändikad sõna- ja kujundimänguga märgid, mis kannavad endas omapärast huumorit, vihjeid ja allegooriat. Nende tähenduslikkuse ja vihjelisuse mõistatamine pakub omaette lõbu ja lusti. Graafilistest märkidest rääkides ei saa üheselt toetuda põhjuse ja tagajärje seostele, pigem saame rääkida vastastikku toimivast põhjuslikkusest. Sümbolismis omandab kõik mingi tähenduse, kõigel on mingi siht – vahel otsene, vahel kaudne – ning kõik sümbolid jätavad järele jälje või signatuuri, mis on avatud uurimiseks või interpreteeringuks.

Märkide sisu ja aktuaalsuse lahtimõtestamisel on abiks järgmised tõed:
miski pole neutraalne või tähendusest vaba – kõigel on tähendus.
miski pole sõltumatu – kõigel on kõigega seos.
hulk muutub kvaliteediks teatud üldistuse kaudu ning saadud kvaliteet peegeldab omakorda hulga väärtusi.
kõik paigutub mingitesse jadadesse.
jadad suhestuvad omavahel asukoha järgi ning nende komponendid tähendusest sõltuvalt.

Sellist seeriaviisilisuse fenomeni saame jälgida nii füüsilises maailmas, kus kajastuvad värvid, helid ja kujundid, kui ka vaimumaailmas, kus kajastuvad tunded, kalduvused ja pahed. Nende jadade mõistmine, nagu kogu märgilooming üldse, nõuab teatud tingimusi. Ja need on järgmised: piirete olemasolu, katkestuste ja terviku seosed, gradatsioonid, arvud, elementide sisemine dünaamika, polaarsus, sümmeetria, asümmeetriline tasakaal ning mis peamine – üldise terviku tunnetus.
Märgi lahtiseletamisel tuleks lähtuda keskteest, mida pakub sümboli objektiivne tõesus ja kogejat mõjutavate asjaolude summa. Järelikult saab teatud määral arvesse võtta ka interpreteerija alateadvust, sest kogejal on tihti raske lahti öelda oma sümpaatiatest ja antipaatiatest. Ning just nii omandabki märk mitmekihilise, juhusliku ja hämara tähenduse.
Sümbolit saab vaadelda ka kui vett, mis valgub anumas kindlale tasemele ning see tase sõltub anumakandja interpreteeriva mõistuse tasemest.

Tõnu Kukk on sündinud 1961. aastal Jõhvis. Õppinud kauneid kunste Adolf Kesleri nimelise Keskkooli kunstiklassis ning vaheaegadega Jõhvi Kunstikoolis ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis graafika erialal. Elab Olustveres ja töötab Viljandis. Huvialadeks on lisaks märkidele saržide joonistamine ja heraldika. Loonud vapid Hiiu maakonnale, Kohtla-Järve, Põlva, Lihula ja Võhma linnale jt omavalitsustele.

> Vaata näituse pildigaleriid


< Tagasi loetelu juurde
Billeneeve
Ines Erlemann
Marje Ernits
Inna Grinchel
Albert Gulk
Anna Hints
Jana Huul
Aapo Ilves
Merle `Merca` Jääger
Ruti Jõgi-Rumvolt
Ove Kalde
Tiia Keskrand
Mariliin Kindsiko
Dmitri Kotjuh
Tanja Kutsjuba
Toomas Kuusing
Maria Laanelepp
Leonhard Lapin
Peeter Laurits
Liia Leppik
Kristjan 'Luix' Luiga
Evelyn Müürsepp
Marge Nelk
Angela Orro
Marja-Liisa Plats
Andrus Raag
Siir `Rebane` Ristikivi
Aivar Rumvolt
Lilian-Hanna Taimla
Tanel Tolsting
Ruth Treimut
Ellen- Reet Türi
Tiit Varblane
Kullar Viimne
Kristina Viin
Sylva Viin
Võru Linnagalerii, Liiva 13, 65609 Võru, tel: 7868671/7828740, faks: 7868672, e-mail: